Het laten verwijderen van een tand of kies.

Hoe goed men hun gebit ook verzorgt, er zal altijd wel een
keer iets met de tanden aan de hand zijn dat behandeld moet worden. Dit is
(haast) onvermijdelijk, echter is de mate waarin een behandeling plaats zal
vinden wel te beïnvloeden. Iemand die zijn of haar gebit goed/ uitstekend
verzorgt, zal namelijk een minder grote/ ernstige behandeling nodig hebben dan
iemand die zijn of haar gebit slecht of nauwelijks verzorgt.

Soms is het zelfs zo ernstig dat een tand of kies niet meer
te redden is, wat gebeurt er eigenlijk in zo’n situatie? In het geval dat een
tand of kies niet meer te redden valt, dan zal de tandarts de tand of kies
trekken. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de tand verder afbreekt/ weg rot
of dat de desbetreffende tand de andere tanden beschadigd. Echter wordt een
tand of kies alleen getrokken als er geen andere manier meer is om de tand te
behouden. Indien er een kies wordt getrokken bij iemand, dan gebeurt dit in de
meeste gevallen in combinatie met het plaatsen van beugel (kort na het trekken
van de kies) en uiteraard volgt er dan een verwijzing naar de orthodontist
die de beugel zal aanmeten, plaatsen en vervolgens zal afstelen.

In sommige gevallen wordt er ook weleens een kies getrokken
om (eventuele) problemen in de toekomst te vermijden. Dit is meestal het geval
bij verstandskiezen. De meeste tanden en kiezen kunnen getrokken worden door de
tandarts zelf, zelfs de verstandskiezen (mits de wortels gunstig liggen).
Indien dit niet mogelijk is, dan wordt u doorverwezen naar een kaakchirurg.

De behandeling gaat als volgt: Eerst wordt u
plaatselijk verdoofd, waardoor het trekken van de tand/ kies geen pijn zal doen.
Het enige gevoel dat u misschien zult ervaren is een vervelend gevoel en dat de
tandarts bezig is in uw mond. Daarna wordt er ruimte gecreëerd tussen het
tandvlees en de desbetreffende kies/ tand. Nadat dit gebeurd is, zal de
tandarts/ kaakchirurg de tand/ kies
trekken
met behulp van een speciale tang. Zodra de tand getrokken is, zal
de lege plek meteen gaan bloeden. De tandarts zal u dan vragen om op een gaasje
te bijten, zodat het bloeden eerder zal stoppen.