Geen maand meer zonder smartphone

Het smartphonegebruik in Nederland, neemt heel erg toe en
bepaalde onderzoeken laten ook nog eens zien dat de helft van de Nederlanders
er niet eens meer een maand zonder kan. De telefoon is dan ook niet meer weg te
denken uit ons leven. Als je om je heen kijkt op straat is er een grote kans
dat jij iemand met een smartphone in de hand ziet lopen of op andere openbare
plekken, voornamelijk wanneer je ergens moet wachten zie je dit gebeuren.

Uit een onderzoek is dan ook gebleken dat we de telefoon het
meest gebruiken wanneer we wachten, 65 procent van de ondervraagde mensen deed
dit namelijk wel eens. Zelfs tijdens het televisie kijken geeft 57 procent van
de mensen aan op de telefoon te kijken, terwijl je daardoor eigenlijk afgeleid
wordt. Daarnaast vind 63 procent van de bezitters de mobiele telefoon erg
belangrijk en van de Smartphone gebruikers is dit percentage nog wat hoger
namelijk 74 procent. Als er dan wordt gevraagd of mensen een maand zonder de
mobiele telefoon kunnen dan geeft 47 procent aan dat niet te kunnen en 54
procent geeft aan niet zonder de smartphone te kunnen.

Dat meer dan de helft van de Nederlanders niet zonder de
smartphone kan dan is dat natuurlijk redelijk schokkend, aangezien de
smartphones er eerst nog niet eens waren en toen konden we ook zonder. Toch is
het voornamelijk voor ondernemers nu erg belangrijk om via de smartphone met
klanten te kunnen communiceren, toch kan het voor hen ook mogelijk zijn. Er is
altijd een vaste telefoon en ook een
antwoordservice
kan een oplossing zijn. De antwoordservice is een
telefoondienst die voor
ondernemers de telefoon kan opnemen wanneer zij zelf even geen tijd hebben. Er
zijn dus genoeg mogelijkheden te bedenken om toch te communiceren of je te
vermaken tijdens het wachten.