Geen gestunt met cosmetische ingrepen

Een cosmetische ingreep bij de plastische chirurg is de
laatste jaren enorm in populariteit toegenomen. Er zijn steeds meer mensen die
een cosmetische ingreep overwegen en bovendien ook steeds meer mensen die zo’n
ingreep bovendien daadwerkelijk laten uitvoeren. Hier is zeker niets mis mee,
zolang men zeker weet dat men een dergelijke ingreep graag wilt en op de hoogte
is van de uit de ingreep voortvloeiende risico’s en andere gevolgen. Alhoewel
dit vanzelfsprekend zou moeten zijn, is dit het helaas niet. In plaats van dat
men tegenwoordig vanuit een eigen beweging richting de plastische chirurg gaat,
worden er steeds vaker allerlei trucen uit de kast getrokken om mensen die nog
niet volledig over de streep zijn over de streep te trekken.

Dit is volgens velen een kwalijke ontwikkeling want op
deze manier worden mensen lekker gemaakt en neemt de kans toe dat mensen die
eerst geen plannen hadden voor een plastische ingreep op deze manier toch
overgehaald worden. 

Een extreem voorbeeld van een truc die door de plastische
chirurgie werd toegepast om zichzelf en plastische ingrepen te promoten was het
verloten van vijfduizend euro aan plastische chirurgie door een vooraanstaande
kledingketen in Nederland. Dit geld kon dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld
een ingreep waarbij volle lippen
met fillers
werden gerealiseerd of voor een liquid facelift.
Dit heeft weliswaar geleid tot een geldboete en een verbod op de campagne, maar
laat maar al te goed zien hoe zeer men tegenwoordig stunt met cosmetische
ingrepen. Overigens zijn er nog veel andere voorbeelden van gestunt die iets
minder extreem en in lijn met de Nederlandse regelgeving zijn. Hoge kortingen
en andere vormen van promotionele stunts waarbij wordt geprobeerd om
twijfelaars over de streep te trekken.

Het is dus belangrijk om goede afspraken en wetten te
maken om te voorkomen dat mensen wellicht de verkeerde keuze maken. Plastische
ingrepen zijn immers zeer ingrijpend en daar moet alles behalve mee gestunt
worden.