De ziektewet en haar voorwaarden.

Iedereen is weleens een keer ziek of grieperig en dat is
helemaal niet erg. Een paar dagen per jaar kan namelijk iedere werkgever wel
begrijpen. Echter zijn er ook gevallen waarbij men voor een langere periode
ziek is, maar ook dit kan gebeuren. Er is alleen, net als bij andere wetten en
regels, een groot nadeel en dat is dat men hier misbruik van (kan) maken. Mocht
dit echter het geval zijn (en u heeft bewijs) dan kunt u de betreffende
werknemer uiteraard zonder enkel probleem ontslaan. Maar om even terug te komen
op de Ziektewet. Vandaag de dag zijn er nog veel mensen die maar weinig van de
wet afweten of überhaupt de reden waarom de wet is opgesteld niet eens weten.
De Ziektewet is 1913 officieel aangenomen als wet, maar de wet trad pas in 1930
in werking. De reden dat de Ziektewet in het leven is geroepen, is terug te
vinden in de werkomstandigheden van de werknemers tot aan de jaren 10 van de 20e
eeuw. Vroeger kreeg men namelijk alleen betaald als zij die dag gewerkt hadden.
Hierdoor kregen zij bij ziekte alleen de eerste dag van ziekmelding een
vergoeding. Mede dankzij de Ziektewet en diverse arbodiensten
zijn werkgevers vandaag de dag verplicht om de zieke werknemers een minimaal
percentage van hun loon door te betalen. Dit is in de meeste gevallen zo’n 60
tot 70 procent van het gebruikelijke loon.  Echter zijn er ook gevallen waarbij blijkt dat
de werknemer zijn of haar functie binnen het bedrijf niet meer voort kan zetten
of zelfs dat de werknemer arbeidsongeschikt (voor het desbetreffende werk) is
verklaard door het UWV. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u de werknemer een outplacement traject
aanbieden i.p.v. een ontslagpremie. Met behulp van dit traject leert de
werknemer onder andere hoe hij/ zij een onderscheidende sollicitatiebrief kan
schrijven.